Školné, stravné

Školné a stravné je placeno přímo v mateřské škole vždy první, nebo druhou středu v měsíci na daný měsíc a to v hotovosti. Lze zaplatit i na několik měsíců dopředu. Včas odhlášené dny i odpolední svačiny se následující měsíc odečítají.

Stravování

Jídelníček sestavujeme dle zásad správné výživy pro kategorii dětí 3-6 a 7-10 let s velkým množstvím čerstvého ovoce a zeleniny v každém ročním období. Nabízíme domácí kuchyni.

Pitný režim

Pitný režim je umožněn kdykoliv všem dětem během celého pobytu v MŠ. Při přesnídávce a svačině podáváme dva nápoje na výběr. V letních měsících podáváme dětem vodu s čerstvou mátou.

TERMÍNY PLATEB:

7.11.2018    
RÁNO-OD 6:30-8:15 HOD.
ODPOLEDNE-OD 14:30-17:00 HOD. 
DALŠÍ TERMÍNY PLATEB:
7.11.,5.12.