Školné, stravné

Platby školné a stravné

Vážení rodiče, platby zasílejte pravidelně na číslo účtu:  3446729/5500

VARIABILNÍ SYMBOL, KTERÝ DOSTANETE JE PLATNÝ PO CELOU DOBU, CO VAŠE DÍTĚ MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJE. 

DĚKUJEME ZA VČASNÉ ZASLÁNÍ PLATBY!!!

Vážení rodiče,

úplata za stravné a školné se vybírá bezhotovostně. Stravné se hradí zálohově a po červnu Vám budou vráceny přeplatky. Je třeba nastavit úhradu trvalého příkazu ve vaší bance na max. 5.den v měsíci, aby platby byly na BÚ školy max.10. den v měsíci ( mohou tam být víkendy, ve kterých se platby nepřevádějí), na 7, 8 měsíc nedávat trvalý příkaz.

Pokud nebudou platby v určený termín na BÚ školy, jedná se o porušení školního řádu s možností vyloučení.

Náležitosti platby: číslo účtu 3446729/5500     

VS stravné…………… 945,-Kč    (1050,-Kč sedmileté děti)

 VS školné …………….500,-Kč

U obou plateb do poznámky : příjmení a jméno dítěte- stravné (školné)

NESLUČOVAT PLATBY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ-DODRŽET DVĚ PLATBY

Možnost platby pouze jednou částkou :

9-12 školné v září 2 000,- Kč, 1-6 v lednu 3 000,- Kč

9-12 stravné v září 3 780,- Kč, 1-6 v lednu 5 670,- Kč  Též bude vyúčtováno po červnu

Stravování

Jídelníček sestavujeme dle zásad správné výživy pro kategorii dětí 3-6 a 7-10 let s velkým množstvím čerstvého ovoce a zeleniny v každém ročním období. Nabízíme domácí kuchyni.

Pitný režim

Pitný režim je umožněn kdykoliv všem dětem během celého pobytu v MŠ. Při přesnídávce a svačině podáváme dva nápoje na výběr. V letních měsících podáváme dětem vodu s čerstvou mátou. Dítě, které nechce pít slazené nápoje, má kdykoliv možnost si požádat o vodu!!