Letní provoz

LETNÍ PROVOZ MŠ PRAHY 13

Vážení rodiče,

žádám Vás, abyste řádně četli instrukce na informacích z MŠ s letním provozem tj. MŠ Havaj a MŠ Ovčí Hájek!!! V obou případech je nutné dodržet termíny plateb a odevzdání vyplněných dokumentů.

V naší MŠ je stanoveno takto pro přihlášené děti do letního provozu (termín přihlášení byl zveřejněn 5.1.2023 do 28.4.2023)

  1. Včasná úhrada školného a stravného dle daného termínu – 31.5.2023 HOTOVĚ od 13.00-17.00 hod,
  2. Odevzdaná řádně vyplněná Žádost o přijetí na letní provoz+ kopie kartičky ZP – 31.5.2023