Letní provoz

LETNÍ PROVOZ 2022 MŠ PRAHY 13

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2021/2022 bude naše mateřská škola uzavřena po oba měsíce – červenec i srpen 2022.

Náhradní mateřské školy pro naše děti:

1.7.– 15. 7. 2022 – Mateřská škola U Stromu,  https://skolkaustromu.cz/

18. 7.– 31.7. 2022 – Mateřská škola Běhounkova, http://www.msbehounkova2300.cz/

V srpnu jsou všechny mateřské školy MČ Praha 13 uzavřeny.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy na t.č.: 603163083. Písemné podepsané žádosti (stačí napsané rukou) o umístění dítěte v době letních prázdnin předejte prosím do 29.4.2022 svým učitelkám v jednotlivých třídách naší MŠ.

Ukončení přihlašování bude  29.4.2022 Pro zařazení dítěte je potřeba dodržet termín!!!!!!!

Prázdninový provoz je organizován pro děti pracujících rodičů. Na základě těchto žádostí obdržíte v květnu tiskopisy z jednotlivých mateřských škol, které vyplníte a v termínu stanoveném jednotlivými mateřskými školami odevzdáte, zaplatíte školné a stravné na těchto školách.

Pokud by nastala situace uzavření MŠ z důvodu epidemiologické situace, budeme přihlašování řešit operativně, tak jak v minulých letech.

Děkujeme.