Letní provoz

Letní provoz 2019

 Letní provoz mateřských škol Prahy 13 byl pro naší MŠ stanoven takto:

  1.7. –  15.7. 2019-MŠ BĚHOUNKOVA 2300, Běhounkova 2300, P-5

16.7. – 31. 7. 2019-MŠ U STROMU-Ovčí hájek 2174,P-5

BEDLIVĚ PROSTUDUJTE PŘEDANÉ MATERIÁLY  A DODRŽTE TERMÍNY PLATEB. V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍTE, NEJSTE ZAŘAZENI DO LETNÍHO PROVOZU!!!!!!