Letní provoz

LETNÍ PROVOZ MŠ PRAHY 13

Vážení rodiče a milé děti,

vítejte v naší MŠ! Ráda bych Vám touto cestou předala několik informací:

 • PROVOZ MŠ JE OD 7.00-17.00 HOD.
 • VŠECHNY DĚTI SE RÁNO V 7.00 HOD. SCHÁZÍ V 1.TŘÍDĚ-ORANŽOVÁ
 • V 7.30 HOD. JE JIŽ PROVOZ NA VŠECH TŘÍDÁCH
 • VŠECHNY DĚTI SE ROZCHÁZÍ V 17.00 HOD.ZE 4.TŘÍDY-ŽLUTÁ A NEBO ZE ZAHRADY
 • OMLUVY Z DOCHÁZKY POSÍLEJTE NA MAIL TÉ TŘÍDY, KAM CHODÍ VAŠE DÍTĚ
 • OMLUVY1@MSOVCIHAJEK.CZ
 • OMLUVY2@MSOVCIHAJEK.CZ
 • OMLUVY3@MSOVCIHAJEK.CZ
 • OMLUVY4@MSOVCIHAJEK.CZ
 • NEBO NA MOBILNÍM TELEFONĚ: 739 261 905
 • ZÍTRA DĚTEM PŘIBALTE PLAVKY, RUČNÍK A OPALOVACÍ KRÉM
 • POKUD BUDETE COKOLIV POTŘEBOVAT, PTEJTE SE P. UČITELEK NA TŘÍDĚ A NEBO VOLEJTE ŘEDITELKU MŠ: 603163083

1.TŘÍDA-ORANŽOVÁ, MŠ STROM A MŠ KUNCOVA detašované pracoviště MŠ Zahrádka

2.TŘÍDA-ČERVENÁ, MŠ OVČÍ HÁJEK 

3.TŘÍDA-ZELENÁ, MŠ ROSNIČKA

4.TŘÍDA-ŽLUTÁ, MŠ ZAHRÁDKA A MŠ MEZI ŠKOLAMI detašované pracoviště MŠ Zahrádka

Provoz mateřské školy je od 7.00 do 17.00 hodin.

 • V případě, že nastane situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky oznámit a společně dohodnout další postup.
 • Rodiče mohou přivádět děti od 7,00 do 8,30 Rodiče předávají dítě vždy učitelce. Děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům, popř. jimi pověřené osobě. Vyzvedávat a přivádět své dítě můžete kdykoli během dne po předchozí domluvě s třídní učitelkou.
 • Odchod dětí domů, vzhledem k režimu, probíhá v době od 1215 do 1300 hodin a odpoledne od 1445
 • Odhlásit dítě z docházky je nutno nejpozději do 8,00 téhož dne ve třídě, jinak mu nebude stravné odpočítáno.
 • O vaše děti se bude starat kolektiv 16 zaměstnankyň. Prázdninový provoz je vždy náročnější na obstarání vzhledem k tomu, že jsou zde děti, které neznáme.  Proto předem žádám rodiče, aby se s případnými vážnějšími problémy (pokud nastanou) obrátili přímo na ředitelku nebo její zástupkyni. Věřím, že vše bude vždy včas a k vaší spokojenosti vyřešeno.
 • Do školy patří dítě zdravé. Povinností rodičů je oznámit učitelce zdravotní stav dítěte. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, učitelka oznámí stav rodičům a rodiče si dítě bezodkladně vyzvednou. Neposkytujeme dietní stravování (nutné předem domluvit s vedoucí školní jídelny, podepsat nutné dokumenty a donést vlastní stravu, která bude dítěti podávána).
 • Letní provoz se řídí Školní řádem mateřské školy, který je dostupný při vstupech do MŠ.

Doporučení na letní provoz 2023

 • oblékejte děti přiměřeně s přihlédnutím k počasí a teplotě ve třídě
 • oblečení do třídy není specifikováno, bačkorky a ne pantofle nebo crocs, pyžamko
 • na zahradu lehké letní oblečení, čepičku, brýle proti slunci, krém na opalovaní-nakrémujte děti ráno
 • vhodný je ručník, plavky v tašce
 • Všechny věci je nutné označit podepsat

PROVOZ:

19.7.2023-31.7.2023 MŠ OVČÍ HÁJEK