Letní provoz

LETNÍ PROVOZ 2021 MŠ PRAHY 13

VZHLEDEM K SITUACI V ČR ZASÍLEJTE PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ PROVOZ NA EMAIL:    REDITELKA@MSOVCIHAJEK.CZ

PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT NAPSÁNA RUKOU, MUSÍ BÝT NA NI ČITELNĚ UVEDENO JMÉNO DÍTĚTE, MŠ-KAM DÍTĚ HLÁSÍTE, VÁŠ PODPIS!!!! Žádosti o umístění dítěte v době letních prázdnin posílejte prosím do 30.4.2021 

Na základě těchto žádostí obdržíte v květnu tiskopisy z jednotlivých mateřských škol, které vyplníte a v termínu stanoveném jednotlivými mateřskými školami odevzdáte, zaplatíte školné a stravné na těchto školách.

Od školního roku 2018/2019 je zajištěn náhradní provoz mateřských škol pouze pro měsíc červenec!!!

Letní provoz v mateřských škol Prahy 13 byl pro naší MŠ stanoven takto:

 1.7. – 16.7. 2021       MŠ Zahrádka, Husníkova 2076, Praha 5

19.7. – 30.7. 2021     MŠ Pastelka, Horákova 2064, Praha 5