Letní provoz

Letní provoz 2019

 Letní provoz mateřských škol Prahy 13 byl pro naší MŠ stanoven takto:

  1.7. –  15.7. 2019-MŠ BĚHOUNKOVA 2300, Běhounkova 2300, P-5

16.7. – 31. 7. 2019-MŠ U STROMU-Ovčí hájek 2174,P-5

V SRPNU NENÍ PROVOZ V ŽÁDNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE!!!!

 Písemné žádosti o umístění dítěte v době letních prázdnin předejte prosím do 10. 5. 2019 svým učitelkám v jednotlivých třídách (Ovčí Hájek). Na základě těchto žádostí obdržíte tiskopisy z jednotlivých mateřských škol, které vyplníte a v termínu stanoveném jednotlivými mateřskými školami zaplatíte školné a stravné na těchto školách.