Letní provoz

LETNÍ PROVOZ 2020 MŠ PRAHY 13

POSÍLEJTE NA MAIL NASKENOVANOU PODEPSANOU ŽÁDOST NA reditelka@msovcihajek.cz do 30.4.2020

Od školního roku 2018/2019 je zajištěn náhradní provoz mateřských škol pouze pro měsíc červenec!!!

Letní provoz v mateřských škol Prahy 13 byl pro naší MŠ stanoven takto:

 1.7. –  15.7. 2020                MŠ Zahrádka, Husníkova 2076, Praha 5

 16.7. – 31.7. 2020                MŠ Ovčí Hájek, Ovčí hájek 2177, Praha 5

Písemné žádosti o umístění dítěte v době letních prázdnin předejte prosím do 30.4.2020 svým učitelkám v jednotlivých třídách (Ovčí Hájek).

Na základě těchto žádosti obdržíte v květnu tiskopisy z jednotlivých mateřských škol, které vyplníte a v termínu stanoveném jednotlivými mateřskými školami zaplatíte školné a stravné na těchto školách.