Letní provoz

Rozdělení dětí – letní provoz 2018 v MŠ Ovčí Hájek- 16.7. -27.7.2018

  • Oranžováprosím, dejte dětem oranžové tričko

 MŠ Zahrádka

MŠ U stromu

  • Červená prosím, dejte dětem červené tričko

MŠ Mezi školami

MŠ Havaj

  • Žlutá prosím, dejte dětem žluté tričko

MŠ Ovčí hájek

  • Zelenáprosím, dejte dětem zelené tričko

 MŠ Rosnička

MŠ Běhounkova

Vnitřní řád školy

(v období od 16. 7. do 27. 7. 2018)

O vaše děti se bude starat kolektiv 13 zaměstnankyň. Prázdninový provoz zajišťujeme pro 11 MŠ a proto je vždy náročnější, jak pro vás a vaše děti, tak pro personál příslušné školky. Proto předem žádám rodiče, aby se s případnými vážnějšími problémy (pokud nastanou) obrátili přímo na ředitelku nebo její zástupkyni. Věřím, že vše bude vždy včas a k vaší spokojenosti vyřešeno.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hodin.

V případě, že nastane situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky oznámit a společně dohodnout další postup. Rodiče mohou přivádět děti od 6,30 do 8,30 hodin. Rodiče předávají dítě vždy učitelce. Děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům, popř. jimi pověřené osobě. Vyzvedávat a přivádět své dítě můžete kdykoli během dne po předchozí domluvě s třídní učitelkou. Odchod dětí domů, vzhledem k režimu, probíhá v době od 12:15 do 13:00 hodin a odpoledne od 14:45 hodin. Odhlásit dítě z docházky je nutno nejpozději do 8:00 téhož dne ve třídě, jinak mu nebude stravné odpočítáno.

Do školy patří dítě zdravé. Povinností rodičů je oznámit učitelce zdravotní stav dítěte. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, učitelka oznámí stav rodičům a rodiče si dítě bezodkladně vyzvednou.

V mateřské škole nesmíme dětem podávat žádné léky.

Oblečení: oblékejte děti přiměřeně s přihlédnutím k počasí a teplotě ve třídě

– oblečení do třídy není specifikováno

– na zahradu: lehké letní oblečení, čepičku, brýle proti slunci, krém na opalování, vhodná je malá deka + ručník, plavky v tašce

– pyžamo, bačkůrky, 1 balík kapesníků, 1 ks toal.papír

Všechny věci je nutné označit.

Seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na vstupních dveřích v areálu školy.

Současně s přihláškou odevzdejte, prosím, ofocenou kartičku zdravotního pojištění.

Úplata za vzdělávací a školské služby.

Je stanovena na 250,- Kč za dítě bez ohledu na četnost docházky.

Stravné je 33,- Kč na dítě a den a 37,- pro sedmileté dítě na dítě a den.

Dne 4.6. 2018 od 7.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin přijdou rodiče přihlášených dětí zaplatit stanovené úhrady k hospodářce školy (vchod z ulice Ovčí Hájek, zvonek „ředitelna“). V tento den je nutné odevzdat též vyplněnou přihlášku a ofocenou kartičku ZP.

Úplata za vzdělávání za přihlášené dítě je nevratná.

Nevyčerpané stravné bude převedeno na účet kmenové školky. Pokud nebude úplata a stravné ve výše stanoveném termínu uhrazena, nebude s vaším dítětem na prázdninový provoz v naší školce počítáno !!!

Kritéria přijetí: – celodenní docházka

– včasná úhrada poplatků

– děti zaměstnaných rodičů

Na dobrou spolupráci s Vámi a hezké prázdniny s Vašimi dětmi se těší pracovnice Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2177.

Informace a přihláška v PDF: Informace-prazdniny-letni-provoz-2018.pdf