Aktuálně

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A HODNĚ POHODY NA DOVOLENÝCH!!!

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY


PLATBY-BANKA

Vážená rodiče, 

žádáme Vás o zrušení trvalých příkazů na obědy a školné!!!! Byl zrušen bankovní účet, kde byly nastaveny vysoké poplatky za každou transakci. Vzhledem k tomu, že banka nenabídla podmínky pro nás přijatelné, BANKOVNÍ ÚČET U ČSOB,a. s. JE ZRUŠEN. NA SCHŮZCE PRO RODIČE 1.9.2020 OBDRŽÍTE NOVÉ POKYNY K PLATBĚ. SOUČASNĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BUDE VŠE AKTUALIZOVÁNO. 

Přeplatky za školné Vám budou vráceny, přeplatky za stravné budou ponechány a čerpány v následujícím školním roce. Odcházejícím dětem bude vše posláno zpět na účet.

DĚKUJEME A PŘEJEME A KRÁSNÉ LÉTO,

Hanka Baštová a kolektiv MŠ


SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE BUDE 1.9.2020 V 17.00 HOD.

Body k řešení:

 • Platby školného a stravného
 • Informace o Spolku rodičů
 • Informace o aktivitách MŠ+nové kroužky v MŠ
 • Možnost se přihlásit na Ozdravný pobyt v hotelu Bára podzim 2020
 • Školní řád
 • Společné setkání rodičů s dětmi s MŠ viz. brigáda, která bude PODZIM 2020

ROZLOUČENÍ 2020

Předškoláčkům přejeme jen to nejlepší, ať vykročí do školy pravou a nezapomeňte, že máte u nás dveře vždy otevřené.  Sledujte web a budete-li mít náladu a chuť, přijďte za námi na venkovní akce mateřské školy!!!

Kolektiv mateřské školy


OZNÁMENÍ PRO NOVÉ DĚTI

Vážení rodiče a milé děti, vítejte v naší mateřské škole! Každý rok děláme setkání v MŠ pro nově příchozí děti. Vzhledem k okolnostem tak letos neučiníme. Nicméně veškeré informace Vám budou zaslány mailem a další potřebné informace a prostor na Vaše dotazy bude na SCHŮZCE PRO RODIČE DNE 1.9.2020 V 17:00 HOD. Důležitá informace je, že Vás žádám, abyste si do 1.9.2020 vyplnili evidenční list a to včt. lékaře. Ten pak odevzdáte v září v MŠ.  Zároveň pokyny k platbám pro všechny naše děti obdržíte též první den v MŠ proti podpisu. Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné léto, kolektiv MŠ  a Bc. Hana Baštová

Evidencni_list

Informace A4


Oznámení o nakládání s přeplatky z doby přerušení provozu MŠ:

VYÚČTOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V ČERVENCI!

– poměrná částka výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen byla stanovena na 250,- Kč, přeplatek ve výši 250,- Kč bude vrácen na účet zákonného zástupce při vyúčtování v červenci 2020.

Květen, červen a červenec bude řešen dle Vaší PŘIHLÁŠKY K DOCHÁZCE. Kdo nebude do Mš docházet, nehradí školné.

květen-125 Kč, červen 500 Kč, červenec 500 Kč

Informace k platbám na školní rok 2020/2021 obdržíte na schůzce pro rodiče 1.9.2020 v 17.00 hod. 

POZOR OD 1.9.2020 BUDE NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 3446729/5500


 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ Z DŮVODŮ UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Formulář žádosti o ošetřování člena rodiny je možné po vyplnění poslat škole elektronicky na adresu : reditelka@msovcihajek.cz , škola ho  potvrdí a odešle žadateli zpět. Osobní vyzvednutí formuláře OČR jen v nutných případech a po předchozí domluvě taktéž na mail.adrese reditelka@ms-pistalka.cz a nebo na telefonu 60316083

 Po dobu trvání opatření prosíme sledujte webové stránky školy. S dotazy se obracejte na mailovou adresu viz. výše.

Formulář je ke stažení na webové stránce České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

S úctou,

Bc. Hana Baštová


ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

 • prostřednictvím datové schránky:WNSWEMB, DO PŘEDMĚTU UVÉST FPMPO20
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený
  elektronickým podpisem včetně příloh na adresu
  fpmpo20@mpo.cz,  do předmětu uvést: fpmpo20
 • originál žádosti podepsaný žadatelem zaslat  poštou na adresu: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
obálka musí být označena: fpmpo20

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE VYPLNÍ ŽADATEL V ČESKÉM JAZYCE NA JEDNODUCHÉM FORMULÁŘI. V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI JE ŽADATELŮM NA ZÁKLADĚ JEJICH TEL. ŽÁDOSTI K DISPOZICI ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR.

Formulář a další informace najdete na:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/.


BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Vážení rodiče, prosíme, abyste dodrželi termín bezhotovostní platby za stravné a školné!!!

Pokud se někomu stalo, že informace s variabilním symbolem ztratil, obratem napište na mail: reditelka@msovcihajek.cz a my Vám ho rádi zašleme. 

Platby provádějte na číslo účtu: 3446729/0300

Do poznámky vždy jméno a příjmení dítěte-stravné (nebo školné)

Informace k platbám na školní rok 2020/2021 obdržíte 1.9.2020 na schůzce pro rodiče. Pozor bude změna účtu: 3446729/5500

 

 

 Naše mateřská škola se stala podporovatelem tradičního Ježíška-Našeho Ježíška. 


Nalezený obrázek pro logo gdpr

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 ve spolupráci s obcí- MČP13 stanovila zásady  zpracování osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů údajů v organizaci.

Dále viz O NAŠÍ MŠ.