Akce školky

Pořady pro děti 2018

Květen:

2.5. Zápis do naší mateřské školy – rozdávání přihlášek 13.00-17.00 hod.

Národní zemědělské muzeum – 4.třída, odchod z MŠ v 8.00 hod.

4.5. Dentální hygiena- 1.-4.třída, všichni musí mít kartáčky!

11.5. Základní umělecká škola, koncert pro školku 10:15 hod.

15.5. Den rodiny- BESÍDKA PRO CELOU RODINU

15.30 hod. 1.-2.třída

16.00 hod. 3.-4.třída

16.5. Český den proti rakovině v naší mateřské škole od rána 6.30 hod.

Zápis do mateřské školy-vybírání přihlášek 13.00-17.00 hod.

18.5. „Želvičkový den“ od 7.30 hod. 1. a 2. Třída, ZELENÉ TRIČKO

23.5. Ekologická výchova-Spolkový dům, 9.00 hod. odchod z MŠ nejpozději 8:15

25.5. Poznáváme Vietnam-9-11:00 hod.-4.třída, Spolek Zaedno,

www.kamaradi.eu – jedeme tam

25.5. Povídání o sv. Prokopovi, exkurze po kostele

9.00 hod. -3.třída, 9.30 hod.-2. třída

30.5. Poznáváme Bulharsko-9-11:00 hod.-3.třída, Spolek Zaedno,

www.kamaradi.eu – jedeme tam

Návštěva Prokopského údolí – 2.třída

NOC S ANDERSENEM

Naše mateřská škola se nově zapojila do projektu NOC S ANDERSENEM. Vzhledem k tomu, že tento celodenní projekt byl úspěšný a děti byly nadšené z nocování, příští rok bude akce probíhat znovu. Více info o projektu: WWW.NOCSANDERSENEM.CZ

Projekt 1:

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 je v naší škole realizován projekt “ Šablony pro MŠ Ovčí Hájek“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738“, který je spolufinancován Evropskou unii.

Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Projekt 2:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.