Pasování předškoláků

Ačkoliv nám počasí nepřálo, všichni jsme si to moc užili. Máme „ošerpované“  naše předškoláky a přejeme jim všichni z celého srdce, ať vykročí do další etapy života pravou nohou!!!

Rodičům děkujeme za dobroty a moc se těšíme na další setkání. Kolektiv MŠ