Školné, stravné

 Školné a stravné je placeno přímo v mateřské škole vždy první, nebo druhou středu v měsíci na daný měsíc a to v hotovosti. Lze zaplatit i na několik měsíců dopředu. Včas odhlášené dny i odpolední svačiny se následující měsíc odečítají.

Stravování

Jídelníček sestavujeme dle zásad správné výživy pro kategorii dětí 3-6 a 7-10 let s velkým množstvím čerstvého ovoce a zeleniny v každém ročním období.

Pitný režim

Pitný režim je umožněn kdykoliv všem dětem během celého pobytu v MŠ. Při přesnídávce a svačině podáváme dva nápoje na výběr. 


TERMÍNY PLATEB:
4.4.2018     
RÁNO-OD 6:30-8:15 HOD.
ODPOLEDNE-OD 14:30-17:00 HOD.