Novinky

Pořady pro děti 2018

Duben:

3.4.               KNIHOVNA Lužiny-10.00 hod. 2.třída SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

4.4.               Solná jeskyně- 3.třída, odchod 8.30 hod. 

4.4.               Návštěva místního kostele-sv. Prokop, 2.tř.-9.30, 4.tř.-10.00, 3.a 1.tř.-10.45 hod.                        (čeká nás povídání o Velikonocích)

11.4.            Solná jeskyně-4.třída, odchod 8.30 hod.

16. 4.            ZÁCHRANÁŘI VE ŠKOLCE-  "První pomoc pro děti" -9,00hod.

19.4.            Den Země-akce pro 3. a 4. třídu u Stodůleckého rybníka od 10.00 hod.¨

20.4.              Pohádka Medvídek ´Tupínek od 9:30 hod. 

25. 4.            „O zlatých sušenkách“ v 10, 00 v divadle Glans (FZŠ O Chlupa)

25.4               Den otevřených dveří-„ Pojď si pohrát s kamarádem"

                      s doprovodným programem pro Vaše děti- malování na obličej 15:30 hod.


27.4.            Bubenická souš v MŠ, 1.-4. třída, 9.00-11.00 hod.     VEZMĚTE SI                      ČARODĚJNICKU MASKU A I PANÍ UČITELKY!!!


NOC S ANDERSENEM

Naše mateřská škola se nově zapojila do projektu NOC S ANDERSENEM. Vzhledem k tomu, že  tento celodenní projekt byl úspěšný a děti byly nadšené z nocování, příští rok bude akce probíhat znovu. Více info o projektu: WWW.NOCSANDERSENEM.CZ

Projekt 1:

Od 14.12. 2016 do 13.12.2018 je v naší škole realizován projekt " Šablony pro MŠ Ovčí Hájek" s reg. číslem "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003738", který je spolufinancován Evropskou unii.

 Celková výše po podpory činí 436. 300,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně  na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 Projekt 2:

Ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou pod záštitou MŠMT a Svazem obcí a měst ČR zahajujeme projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" zaměřený na celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti.